Toppbild

Röstmottagare

Anmäl intresse att medverka vid 2018 års allmänna val den 9 september

 

Det är valnämnden i varje kommun som ansvarar för att rekrytera röstmottagare till vallokalen på valdagen, förtidsröstning och institutionsröstning.

 

Röstmottagare i vallokal under valdagen

I arbetsuppgiften som röstmottagare i vallokal ingår, bland annat, att

  • upprätthålla god ordning i vallokalen
  • ta emot röster och lägga dem i urnan
  • hjälpa de väljare som ber om det
  • granska och räkna rösterna efter vallokalens stängning

 

Vid valet organiseras arbetslag med röstmottagare i kommunens 20 valdistrikt. Arbetslagen organiseras med en ordförande och en vice ordförande samt fyra till sex röstmottagare. I en vallokal ska det alltid tjänstgöra minst tre röstmottagare samtidigt. En av dessa ska vara ordförande eller vice ordförande, som fungerar som arbetsledare.

 

Röstmottagare under förtidsröstning

Valnämnden ansvarar även för att rekrytera röstmottagare till förtidsröstningen. Förtidsröstningen startar 22 augusti och arbetet innebär att röstmottagaren tar emot förtidsröster. I en förtidsröstningslokal ska det alltid tjänstgöra minst två röstmottagare samtidigt.

I Strängnäs kommun kan man ange sina förtidsröster på fyra fasta platser samt vissa tillfälliga.

 

Röstmottagare under förtidsröstning på vårdinrättningar/äldreboenden (institutionsröstning)

Personer som vistas på sjukhus eller äldreboenden kommer att få möjlighet att förtidsrösta vid vissa tillfällen, så kallat institutionsröstning. Förtidsröstning anordnas för den som inte kan ta sig till sin vallokal på valdagen.

 

Om att vara röstmottagare

Alla röstmottagare måste genomgå en obligatorisk utbildning för att få ett förordnande som röstmottagare. Arbetet som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt sätt samt ställer höga krav på noggrannhet. Röstmottagaren ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert.

Väljare som inte själv kan göra i ordning sin röst, stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller sätta kryss för en kandidat, kan be någon i lokalen om hjälp. Väljaren bestämmer själv vem som ska hjälpa. Väljaren kan också be någon av röstmottagarna om hjälp. Röstmottagarna får enligt lag inte berätta för någon vad väljaren har röstat på (offentlighets- och sekretesslagen 2009:400).

 

Ersättning

Röstmottagaren ersätts med ett arvode som beslutas av valnämnden. År 2014 var arvodet 170 kronor/timme.

 

Anmäl dig här

Om du redan varit i kontakt med någon valdistriktsordförande eller ansvarig för förtidsröstning kan du ange det i formuläret.

Uppdaterad 2018-02-15 av Karl-Arne Ahlqvist

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >