Toppbild

Barn i föräldrars fokus

Barn i föräldrars fokus är en kostnadsfri utbildning för föräldrar som har separerat och har svårt att komma överens. När föräldrar separerar så påverkas barnet på olika sätt. Vilka känslor brottas barnen med och vilka konsekvenser kan det få? Hur kan du som förälder hjälpa ditt barn?

I januari startar utbildningen Barn i föräldrars fokus (BIFF) där du tillsammans med andra separerade föräldrar ges möjlighet att reflektera över hur du kan underlätta för ditt barn.
Du och din medförälder kommer att vara med i olika grupper om ni båda önskar delta och du har även möjlighet att delta i grupp även om den andra föräldern inte är intresserad.

Vi träffas en kväll i veckan vid tre tillfällen, med start i januari.

För mer information och anmälan:
Klarin Gullström tel. 072-141 50 15
klarin.gullstrom@strangnas.se
Janne Göransson tel. 070-842 90 98
jan-olov.goransson@strangnas.se

Uppdaterad 2017-12-20

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >