Toppbild

Om branden vid Tosteröskolan

En brand bröt ut vid Tosteröskolan under söndagskvällen. Byggnaden bedöms inte vara allvarligt skadad, men skolan kommer att hållas stängd i morgon måndag. I stället kommer skolans elever att tas emot på andra skolor i kommunen.

Under kvällen kontaktar förskolans och skolans personal föräldrar och vårdnadshavare med följande information:

  • Förskolan: De föräldrar som kan ombeds att ha sina barn hemma i morgon måndag. Sundby parks förskola kommer att ta emot dem som behöver förskola.
  • Eleverna i F-3 kommer att vara på Karinslundsskolan.
  • Grundsärskolans elever kommer att vara på särskolan på Campus under måndagen.
Uppdaterad 2017-12-10 av Kommunikationsavdelningen

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >