Toppbild

Ombyggnation vid hamnplan i Mariefred

(Klicka på bilden för att göra den större)

Verksamheterna på hamnplan i Mariefred ska få fettavskiljare och anslutning till spillvattensystemet. Detta medför att vecka 43 och 44 kommer utfarten till parkeringen på hamnplan att vara avstängd. Infarten till parkeringen kommer även få användas som utfart.

 

Gripsholmsvägen ska schaktas av och endast ett körfält kommer att vara öppet.

 

 

 För mer information kontakta Stadsmiljöenheten, 0152-291 00. 

 

Uppdaterad 2017-10-16 av Stadsmiljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >