Toppbild

Eldningsförbudet i Strängnäs kommun är hävt

Länsstyrelsen i Södermanland har hävt sitt tillfälliga eldningsförbud i länet. Beslutet innebär att det från och med den 13 augusti åter är tillåtet att att elda och grilla utanför detaljplanerat område förutsatt att man inte stör sina grannar.

Den som eldar är fortsättningsvis alltid ansvarig för eventuella konsekvenser.

Upplysning om aktuell brandrisk finns på Myndigheten för Samhällskydd och Beredskaps hemsida www.dinsäkerhet.selänk till annan webbplats

Uppdaterad 2018-08-13

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >