Toppbild

Ändrad faktureringsperiod för barnomsorgsavgift

Från och med augusti 2018 kommer kommunens barnomsorgsavgift faktureras innevarande månad. Det innebär att ingen faktura skickas ut i juli månad då perioden redan har förskottsbetalats i juni.

Den 29 maj fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om att ändra faktureringsperioden från förskottsbetalning till innevarande månad för barnomsorgsavgiften.

Syftet med beslutet är att effektivisera och förenkla fakturahanteringen då arbetsbelastningen för kommunens medarbetare ökat. Förändringen innebär också att man frigör tid, vilket möjliggör mer tid mot invånare.

För dig som vårdnadshavare innebär det:
• Ingen faktura skickas ut i juli månad
• Att den första barnomsorgsfakturan vid nyplacering inte omfattar flera månader
• Färre fakturaändringar, som till exempel inkomst- eller schemaändring.

Uppdaterad 2018-07-25

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >