Toppbild

Kommunen byter leverantör av sotningstjänster

​Strängnäs kommun har sedan 1987 haft ett avtal med företaget Strängnässotarn AB om utförande av sotning (rengöring) och brandskyddskontroll av eldstadsanläggningar. Avtalet med Strängnässotarn upphör från och med 31 juli och kommunen har genomfört en ny upphandling vilken vanns av företaget Skorstensfejarna LJ från Norrköping. Det betyder att Skorstensfejarna LJ tar över uppdraget med sotning och brandskyddskontroll från och med 1 augusti. Skorstensfejarna LJ har nu börjat meddela planerade tider för sotningar till kunderna. Det är alltså ingenting konstigt om du får information om att sotning och/eller brandskyddskontroll ska utföras från det nya företaget.

Uppdaterad 2018-07-19

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >