Toppbild

Nytt avtal avseende bevakningstjänster klart

Kommunen har genomfört en upphandling för bevakningstjänster, och har nu tecknat avtal med Securitas som vann upphandlingen.

Avtalet avser bevakningstjänster i form av förebyggande arbete, rondering med kommunbil, åtgärdsjour, larmcentraltjänst, störningsjour m.m. Avtalet gäller hela kommunen och inkluderar också SFAB och ESEM.

Det innebär i praktiken att en kommunbil kommer att rondera Strängnäs, Åkers Styckebruk, Mariefred, Stallarholmen och Läggesta. Fler orter och landsbygd kan också komma att läggas till. Ronderingen sker vardagar kl 16-08, under helger dygnet runt. Det förebyggande arbetet som genomförs är ett viktigt relationsskapande arbete, som tex att etablera kontakter med ungdomar på stan. I Resecentrum kommer Securitasvakter att finnas på plats som en tillfällig extrabevakning, deras uppdrag är också att etablera kontakter och upprätthålla ordningen.

Avtalet gäller from 2018-06-18  tom 2020-05-31.

Uppdaterad 2018-07-04

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >