Toppbild

Eldningsförbud i Södermanlands län

Länsstyrelsen i Södermanlands län har beslutat att häva det skärpta eldningsförbud som infördes den 26 juli. Det innebär att det nu återigen är tillåtet att grilla på egen tomtmark, däremot gäller fortfarande eldningsförbud på allmän plats.

Förbudet gäller för eldning i alla typer av anordningar som avger värme, lågor, glöd, som kan ge gnistbildning eller på annat sätt överföra värme till underlaget. Även fasta och iordningställda grillplatser, engångsgrillar, fritidskök och anordningar för eld med öppen låga omfattas av eldningsförbudet. Elgrillar omfattas inte av eldningsförbudet.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster, samt utifrån den uppmaning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. 

Länsstyrelsens beslut från den 30 juli, att häva det skärpta eldningsförbudet, innebär att beslutet om generellt eldningsförbud från den 18 juli återigen gäller. Läs mer om rådande eldningsförbud på Länsstyrelsens webbplats.

Där finns också information på flera språk:

Länsstyrelsen i Södermanlands län har beslutat om eldningsförbud i hela länet från den 18 juli och tillsvidare/Fire ban throughout Södermanland county /Palokielto koko Södermanlandin läänissä on voimassa lähtien 18. heinäkuuta /حظر عام لاشعال النيران في مقاطعة سودرمانلاند/ Entscheidung über generelles Feuerverbot in Södermanland

 

Vad gäller vid eldningsförbud?


Vid eldningsförbud:

  • gäller restriktioner mot att göra upp eld utomhus.
  • är det endast tillåtet att grilla på egen tomt i för ändamålet framtagna grillar utformade så att det inte finns risk för brandspridning. Som egen tomt räknas gård till bostadsrätt, hyresfastighet och kolonilott. Kontrollera med styrelse eller fastighetsägare vad som gäller för din bostad.
  • är så kallade engångsgrillar eller liknande anordningar som ger värmeavledning direkt mot marken inte tillåtna. Det gäller även campingkök som arbetar med öppen låga (sprit, gas och bränsletablett).
  • är det förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus.
  • kan respektive kommun i enskilda fall besluta om undantag eller skärpning av eldningsförbudet.


Vid eldningsförbud rekommenderas att du:

  • undviker rökning i skog och mark.
  • alltid har tillgång till släckningsmöjligheter när du grillar, och tänk dig för om det blåser mycket.
  • undviker att arbeta med maskiner som kan orsaka gnistor eller överhettning i skog och mark, exempelvis motorsågar, slåtter av vägrenar och kedjor på terränggående maskiner.
  • tänker på att katalysatorn i bilen kan antända torrt gräs när du parkerar i terräng.
  • inte lämnar glas i naturen.

 

Tänk på att det alltid är du som bär ansvaret för säkerheten och att du kan ställas till svars och bli straffad om du orsakar en brand eller bryter mot eldningsförbudet.

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap 3 § lag (2003:768) om skydd mot olyckor.

Den som av oaktsamhet vållar brand kan dömas för allmänfarlig vårdslöshet till böter eller fängelse enligt 13 kap. 6 § brottsbalken under alla omständigheter, dvs. oavsett om det råder eldningsförbud eller ej.

Beslut att meddela föreskrift om eldningsförbud kan inte överklagas enligt 10 kap 5 § 1 st Lagen (2003:278) om skydd mot olyckor.

 

Mer information och rådgivningInformation om och kontaktuppgifter till Räddningstjänsten i Strängnäs kommun

Dinsäkerhet.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).


Allmänna brandriskvarningar från SMHI

MSB:s brandriskprognoser

Ladda ner appen Brandrisk Ute

 

Uppdaterad 2018-08-10

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >