Toppbild

Inställt skogsarbete på grund av torrt väder

På grund av de väderleksförhållanden som råder och det eldningsförbud som finns, har kommunen beslutat att göra uppehåll med all röjning och avverkning i våra skogar.

Skogsarbetet startar upp igen när marken inte längre är så torr.  


Eldningsförbud råder från den 15 maj 2018 och gäller tillsvidare
Kommunens eldningsförbud gäller även om det har regnat lokalt nyligen då bedömningen påverkas av både torka och antändningsrisker. Det kan alltså vara stora brandrisker även efter regn. Förbudet gäller tillsvidare och upphör då räddningschef i beredskap vid RäddSam Mälardalen meddelar detta.

Information om eldningsförbudet

Uppdaterad 2018-06-12

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >