Toppbild

Skolavslutning och student

Den 15 juni är det dags för skolavslutning på kommunens grundskolor. Det är även dagen då studenterna springer ut från Thomasgymnasiet.

Här hittar du information för när respektive grundskola och Thomasgymnasiet har sin skolavslutning:

Studenten
Fredagen den 15 juni klockan 14.30 arrangeras traditionellt utspring för studenterna på Thomasgymnasiet.

Skolavslutning

Skola

Tid och plats

Finningeskolan kl. 08.00 – 10.00
Finningeskolan
Fogdö skola kl. 08.00 – 10.00
Fogdö kyrka
Härads skola kl. 08.00
Härads kyrka
Karinslundsskolan kl. 10.00 – 11.00
Gymnastiksalen, Karinslundsskolan
Lännaskolan  kl. 08.00 – 09.00
Länna kyrka. Efter kyrkan – samling i klassrummen
Mariefreds skola kl. 08.20 – 09.00 (åk F-1)

kl. 09.10 – 09.50 (åk 2-3)
kl. 10.00 – 10.40 (åk 4-6)
kl. 11.00 – 12.00 (åk 7-9)
Mariefreds kyrka

Paulinska skolan kl. 08.30 (åk 7-9)
kl. 10.00 (åk 4-6)
Paulinska salen*
Stallarholmsskolan kl. 10.00
Mälsåker slott
Tosteröskolan kl. 08.30 – 10.00
Tosteröskolan
 Vasaskolan kl. 08.20
Vasaskolans skolgård
Åkerskolan kl. 08.30 – 9.30 (åk F-4)
kl. 10.00 (åk 5-9)
Engelska Parken
Thomasgymnasiet kl. 09.00 (år 1)
kl. 10.00 (år 2 och IM)
Thomasgymnasiets matsal


*På grund av platsbrist i Paulinska salen så kan inte vårdnadshavare delta vid avslutningen. Det finns ett maxantal för hur många som får vistas i salen samtidigt, och det måste vi hålla av säkerhetsskäl.

Var ute i god tid
Det är många pågående vägarbeten i centrala Strängnäs just nu som kan leda till förseningar.

Buss ersätter tåg mellan Eskilstuna och Läggesta 11-17 juni
Under perioden sker den sista planerade tågavstängningen i samband med arbetet med dubbelspåret. Läs mer om tågavstängningen på Trafikverkets webbplats

Uppdaterad 2018-06-12

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >