Toppbild

Följ med på trygghetsvandring i Åkers styckebruk

Du som bor i Åker som vet bäst om vad som är tryggt eller otryggt i närmiljön så därför vill vi gärna att du följer med på trygghetsvandring.

Vi går runt tillsammans för att se vad som behöver fixas men också vad som fungerar bra. Samling vid biblioteket tisdagen den 9/10 kl 17. Vi räknar med att vara ute ungefär 1,5 timmar.

Polisen, Securitas, personal från teknik- och servicekontoret, Åkers fritidsgård, Åkerskolan och kommunens trygghetssamordnare kommer att vara där och vill att du följer med.

Trygghetsvandring är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö.

 

Tid och plats: tisdag 9/10 kl 17 - ca 18.30, samling vid biblioteket i Åkers styckebruk

 

 

Uppdaterad 2018-10-08

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >