Toppbild

Välkommen på föreläsning nr 2 i det uppmärksammade LÄS-projektet

Professor Ulf Danielsson föreläser i Djäknehallen den 17 oktober kl 18.00.

I samband med LÄS-projektet inbjuder Strängnäs kommun och Europaskolan allmänheten till en serie föreläsningar. Denna gång är det Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik som kommer att tala över ämnet gravitationsvågor och svarta hål vilket stod i fokus vid förra årets Nobelpris i fysik.

Av läsårets sex föreläsningar är detta den andra föreläsningen. Alla syftar till att förstärka sambandet mellan skola och samhälle. Ulf är, förutom professor och forskare, författare och debattör. Besök gärna Ulfs blogg: ulfdanielsson.com

 

Välkomna!

 

LÄS (lärarfortbildning genom ämnesmässig samverkan) är ett pilotprojekt i Strängnäs mellan Europaskolans stiftelse, Strängnäs kommun och Uppsala universitet, där kommunala och fristående högstadieskolor och gymnasier i kommunen deltar i en gemensam årslång kvalificerad lärarfortbildning.

 

Uppdaterad 2018-10-15

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >