Toppbild

Äldre

Att leva ett tryggt och aktivt liv när du blir äldre är viktigt både för dig och dina närstående.

Stöd till dig som är äldre finns i form av äldreboende, hemtjänst, trygghetslarm, matdistribution, korttidsvistelse med mera. Rätten till insatserna prövas enligt socialtjänstlagen (SoL). 

Ansökan och utredning

För att ansöka om insatser vänder du dig till en biståndshandläggare. Handläggaren gör en utredning för att se om du har rätt till insatsen.

Du kan också ansöka om insatser via vårt e-formulär "Bistånd: Ansökan om stöd och boende enligt 4 kap 1 § SOL" eller ladda ner en ansökningsblankett under E-tjänster och blanketter.

Beslut

Efter utredning får du ett skriftligt beslut. Beslutet grundas på lagen och ditt individuella behov. Det kan ta olika lång tid från det att din ansökan kommer in till att beslut fattas. Detta beror på vilka uppgifter vi behöver hämta in under utredningen. Handläggningen sker skyndsamt.

Överklagan

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Ett överklagande ska vara inlämnat senast tre veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet. Information om hur du överklagar får du av biståndshandläggaren som också kan hjälpa dig att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.

Uppdaterad 2017-12-07

Socialkontoret

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Växel: 152-291 00 

 


 Kontakt

Myndighet och uppdrag 

Individ- och familjeomsorgen

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >