Toppbild

Vilket stöd kan du få?

Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan bo kvar hemma och leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt.

På Myndighet och uppdrag arbetar biståndshandläggare som utreder och beslutar om det stöd och den hjälp som du ansöker om.
Får du ett delavslag/avslag kan du överklaga det till Förvaltningsrätten.

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter ditt individuella behov. Det är dina förutsättningar och behov som avgör vilken form av stöd eller boende som kan bli aktuellt.

Ansökan

Ansökan kan vara både skriftlig eller muntlig. Du vänder dig till Myndighet och uppdrag för att göra en ansökan eller för att få mer information.

Utredning

Efter att du gjort en ansökan gör handläggaren en utredning. Utredningen utgör beslutsunderlaget för hur ditt bedömda behov ser ut och vilket stöd som kan bli aktuellt för dig.

Beslut

Efter ansökan och utredning får du ett beslut där det framgår vilket stöd och vilken hjälp du har beviljats. Får du avslag på din ansökan, skickas samtidigt information om hur du kan överklaga beslutet om du skulle vilja göra detta.

Överklagan

Ett överklagande ska vara inlämnat senast tre veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet. Information om hur det går till får du från biståndshandläggaren på Myndighet och uppdrag och biståndshandläggaren kan hjälpa dig att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.

Klicka här för kontaktuppgifter till biståndshandläggare.

Avgifter

Klicka här för att läsa mer om avgifter

 

Uppdaterad 2018-01-31

Socialkontoret

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Växel: 0152-291 00 

 


 Kontakt

Myndighet och uppdrag 

Individ- och familjeomsorgen

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >