Toppbild

Lugna rummet

Lugna rummet är en gruppverksamhet för dig som växer upp i en familj där någon i familjen mår psykiskt dåligt eller som missbrukar alkohol eller andra droger.


När man lever i en familj där någon som står en nära mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk är det lätt att känna sig ensam. Det är lätt att tro att att det inte finns någonstans där man kan få prata om sin situation. I samtalsgruppen Lugna rummet för barn och unga får du träffa andra som lever i en liknande situation som du. Vi träffas en gång i veckan efter skolan och pratar, läser och gör praktiska övningar för att tillsammans förstå:

  • vad är missbruk? vad är psykisk ohälsa - att må psykiskt dåligt?
  • att det inte är på grund av dig som någon i din närhet missbrukar
  • att alla känslor är tillåtna och att du har rätt att få visa dem.

Det är gratis att vara med i gruppen som är ett samarbete mellan Strängnäs kommun och Svenska kyrkan.

Är du intresserad av att vara med eller har du frågor? Ring eller e-posta till
Anhörigcentrum 0152-297 05
E-post: lugnarummet@strangnas.se eller anhorigcentrum@strangnas.se

Uppdaterad 2018-01-16

Kontakt

Anhörigcentrum/Resursteamet 
Eskilstunavägen 5 (entré från Nygatan)
645 80 Strängnäs
Tel: 0152 – 295 58
E-post: anhorigcentrum@strangnas.se

Anhörigkonsulent
Tel: 0152–295 58

Anhörigkonsulent/Silviasyster
Tel: 0152-297 05

Demenssjuksköterska
Tel: 0152-295 98

Enhetschef
Lena Stedt
0152-296 81
lena.stedt@strangnas.se

Relaterade länkar

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Anhörigas riksförbund

Anhörigstöd i lagen - Socialstyrelsen

Demenscentrum

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >