Toppbild

Anhörigcirkel

Välkommen att delta i studiecirkeln När jag inte längre är med

Många föräldrar till barn i olika åldrar med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa tar ett stort omsorgsansvar och har en oro inför framtiden. Vad händer sen när jag inte längre finns med?

Studiecirkeln är ett sätt för dig som förälder eller nära anhörig att närma dig frågan om framtiden och få samtala med andra i liknande situation.

Genom studiecirkeln får du kunskap och information vilket kanske kan bidra till att du som anhörig kan känna dig tryggare inför framtiden.

I studiecirkeln erbjuds du också att skriva en levnadsberättelse som ger en bild av ditt barn som känns viktig att förmedla till omgivningen. Som förälder har du en unik inblick i ditt barns liv och har varit med om både stora och små händelser som kan vara roligt och viktigt för andra att känna till.

Vi träffas sex gånger och tar upp olika teman. Minst fem deltagare behövs för att starta upp en studiecirkel. Det kostar inget att delta i gruppen. Fika serveras till självkostnadspris.

Hör av dig med frågor och anmälan senast den 26 februari till Carola Nordebrink, anhörigkonsulent telefon 0152–295 58 E-post carola.nordebrink@strangnas.se

Tid: Måndagar med start den 5 mars, kl.16-18.

Plats: Anhörigcentrum, Eskilstunavägen 5 (entré från Nygatan) i Strängnäs

Studiematerialet har tagits fram av Delaktighet och stöd, ett Arvsfondsprojekt inom Bräcke diakoni 2013–2016. Samarbetspartners: Föreningen Rörelsehindrade barn och ungdomar – Göteborg med omnejd, Anhörigas Riks-förbund och Studieförbundet Vuxenskolan – Göteborg.

Uppdaterad 2018-02-15

Kontakt

Anhörigcentrum/Resursteamet 
Eskilstunavägen 5 (entré från Nygatan)
645 80 Strängnäs
Tel: 0152 – 295 58
E-post: anhorigcentrum@strangnas.se

Anhörigkonsulent
Tel: 0152–295 58

Anhörigkonsulent/Silviasyster
Tel: 0152-297 05

Demenssjuksköterska
Tel: 0152-295 98

Demenssamordnare
Tel: 0152-295 34

Enhetschef
Lena Stedt
0152-296 81
lena.stedt@strangnas.se

Relaterade länkar

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Anhörigas riksförbund

Anhörigjouren

Anhörigstöd i lagen - Socialstyrelsen

Demenscentrum

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >