Toppbild

Externa uppdrag

Arbete och Service är också en träningsarena och vi tar emot personer på praktik och har rehabiliterande anställningar.

Det innebär att vi också kan utföra vissa externa uppdrag.

  • Legoarbete - vi utför mindre legoarbeten.
  • ESEM – städ på återvinningsstationen i Strängnäs (Kvitten) och Mariefred (Läggesta återvinningsstation).
Uppdaterad 2015-10-09

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >