Toppbild

Servicetjänst

Servicetjänst erbjuds dig som är 70 år eller äldre.

Med servicetjänster menas tjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och som inte är personlig omvårdnad.

De tjänster som är kostnadsfria är till exempel att hänga upp eller ta ner gardiner, byta glödlampor och att hänga upp och ta ner tavlor. Övriga tjänster som till exempel gräsklippning och snöskottning debiterar vi en avgift enligt kommunens gällande taxa.

Servicetjänster kallas ibland också fixartjänster.

Uppdaterad 2018-01-16

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >