Toppbild

Social praktik

Hos oss finns möjlighet att ha social praktik i verksamheten med interna och externa uppdrag, hos vaktmästaren på kommunhuset och på ett café.

När du har social praktik gör vi en individuell planering och upprättar en genomförandeplan tillsammans med dig.

För att få social praktik krävs ett biståndsbeslut från en handläggare på individ- och familjeomsorgen.

Uppdaterad 2015-10-09

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >