Toppbild

Ungdomstjänst

Hos oss kan ungdomar som dömts till ungdomstjänst, avtjäna sitt straff.

Ungdomstjänst är en påföljd som du som ung, mellan 15-21 år, kan dömas till om du begått ett brott.

Det innebär att du ska utföra oavlönat arbete på din fritid. Domen kan vara mellan 20 och 150 timmar. Om du dömts till ungdomstjänst upprättas en arbetsplan för hur ungdomstjänsten ska utföras. Planen görs med dig, en handläggare från Utredning barn/unga/vuxna och en handledare utses på arbetsplatsen.

Uppdaterad 2015-10-09

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >