Toppbild

Kontaktuppgifter Myndighet och uppdrag

Biståndshandläggarna nås vardagar 09.00-16.00, dock säkrast måndag, onsdag, torsdag och fredag kl 09.00-09.30.

Handläggare LSS och Psykiatri

My Kjellmark 0152-29315 

my.kjellmark@strangnas.se

Eija R Johansson 0152-29579  eija.rjohansson@strangnas.se 
Maria Lindholm  0152-29677  maria.lindholm@strangnas.se
Caroline Bergdahl 0152-29082   caroline.bergdahl@strangnas.se

Enhetschef Myndighet och uppdrag LSS och psykiatri

Camilla Hesselbäck 0152-290 69 camilla.hesselback@strangnas.se

Handläggare hemtjänst och särskilt boende

Monika Szczepanik 0152-296 30 monika.szczepanik@strangnas.se
Therese Bengtsson 0152-296 02

 therese.bengtsson@strangnas.se  

Marianne Svensson 0152-293 97

marianne.svensson@strangnas.se

Annika Riutta Sandell 0152-296 26

annika.riuttasandell@strangnas.se

Pia Johansson 0152-296 24

pia.johansson2@strangnas.se

Jennifer Roos 0152-296 32

 jennifer.roos@strangnas.se

Annika Karlsson 0152-290 23

annika.karlsson@strangnas.se

Maria Högberg 0152-296 20

 

maria.hogberg@strangnas.se

   

 

Platssamordnare särskilt boende, korttidsplats och dagverksamhet

Maria Söberg    

0152-290 59 maria.soberg@strangnas.se

Handläggare färdtjänst, riksfärdtjänst och bostadsanpassning

Annika Holm 0152-290 54 annika.holm@strangnas.se
Eva-Lena Jernberg 0152-291 34 eva-lena.jernberg@strangnas.se


Enhetschef Myndighet och uppdrag äldreomsorg, färdtjänst och bostadsanpassning

Ingmarie Jüring 0152-291 29

ingmarie.juring@strangnas.se

Verksamhetschef Myndighet och uppdrag

Maria Jäderlund 0152-295 84 maria.jaderlund@strangnas.se
Uppdaterad 2018-10-04

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >