Toppbild

Boenden, särskilda

Om ditt behov av omsorg och stöd är så stora att du inte längre kan bo kvar hemma kan du få flytta till ett boende där det finns personal dygnet runt, ett så kallat särskilt boende.

 

Bostad med särskild service

Bostad med särskild service kan bli aktuellt om du på grund av funktionsnedsättning - trots stöd - inte kan bo i ett eget boende.

Under E-tjänster och blanketter  kan du ladda ner blanketten "Ansökan om särskilda insatser enligt LSS" eller ansöka direkt i vårt e-formulär.

Korttidsvistelse

Kommunen kan erbjuda korttidsvistelse för yngre och äldre personer. Korttidsvistelse kan du till exempel få vid ett tillfälligt ökat behov av stöd och hjälp, om du behöver träning och återhämtning efter en sjukhusvistelse eller om du som närstående behöver avlastning.

Äldreboende

Äldreboende finns för dig som har ett omfattande behov av omsorg och vård.

Under E-tjänster och blanketter  kan du ladda ner ansökningsblanketten "Stöd och boende enligt 4 kap 1 § SOL" eller ansöka direkt i vårt e-formulär.

Alla ansökningar av olika former av boenden, kräver ett biståndsbeslut.
Kontaktuppgifter till biståndshandläggare.

Uppdaterad 2017-12-07

Socialkontoret

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel
E-post: socialtjansten@strangnas.se

Mer kontaktinformation 


Socialnämnden

Förtroendevalda

E-post


Synpunkter, frågor och förbättringsförslag

Lämna synpunkter

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >