Toppbild

Äldreboende

Om du vill ansöka om ett boende för äldre vänder du dig till en biståndshandläggare på Myndighet och uppdrag.

Biståndshandläggaren tar emot din ansökan, skriftligt eller muntligt och ska därefter bedöma ditt behov. I sin utredning kommer handläggaren fram till ett beslut som meddelas skriftligt.
Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga till Förvaltningsrätten.

Vi har samlat information till dig som vill veta mer om hur en ansökan till särskilt boende går till,
Vid ansökan om särskilt boende - vad händer?

Under E-tjänster och blanketter kan du ladda ner en ansökningsblankett "Stöd och boende enligt 4 kap 1 § SOL - ansökan".  

Uppdaterad 2018-10-04

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >