Toppbild

Bostad med särskild service

Alla människor behöver ett hem där man kan känna sig trygg. Det betyder mycket att ha ett boende som man kan kalla sitt eget.

Gruppbostad eller serviceboende

Gruppbostad är till för dig som behöver mycket stöd och hjälp i din vardag. På gruppbostaden får du en egen lägenhet i direkt anslutning till gemensamma utrymmen. Du har också tillgång till de gemensamma utrymmena. Personal finns i gruppbostaden dygnet runt.

En gruppbostad består av 4-6 lägenheter i samma byggnad. 

Behöver du lite mindre stöd kan en servicebostad passa dig. En servicebostad består av 6-12 lägenheter i ett trapphus eller bostadsområde. Du har en egen lägenhet och i närheten finns tillgång till personal- och gemensamhetslägenhet.
Vanligast är att det finns personal från eftermiddag till påföljande morgon samt på helger. Du kan också få kontakt med personal nattetid.

Du erbjuds aktiviteter i gemensamlägenheten efter dina behov.

Under E-tjänster och blanketter kan du ladda ner ansökningsblanketten "Ansökan om särskilda insatser enlig LSS", eller fylla i vårt e-formulär.  

 

 

Uppdaterad 2018-01-16

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >