Toppbild

Korttidsvistelse

Här kan du läsa om våra olika korttidsboende där du kan få en tillfällig plats.


Korttidsvistelse enligt LSS

Möjlighet till korttidsvistelse finns för dig som har en funktionsnedsättning och som bor tillsammans med din familj eller i ett familjehem.
En förutsättning för att kunna få denna insats är att du tillhör personkretsen enligt LSS.
Målsättningen med korttidsvistelsen är du ska ges möjlighet till en ökad självständighet och social gemenskap. Korttidsvistelsen handlar också om att ge avlastning till dina anhöriga.

Verksamheten finns på Tynäsvägen 6 i Sundby park och har sex platser.

Korttidsvistelse för äldre personer

Korttidsvistelse finns för dig som är äldre och som till exempel behöver återhämta dig eller träna upp dina funktioner efter en sjukhusvistelse.

Verksamheten finns i Strängnäs på Isabellagården, Finningevägen 40.

Läs mer om korttidsvistelse.

Växelvistelse

På Isabellagården finns platser för dig som får din omsorg och vård av en närstående och där den som vårdar behöver kontinuerlig avlastning, så kallad växelvistelse.

Läs mer om växelvistelse.

För samtliga vistelser krävs ett beslut från biståndshandläggare.
Kontaktuppgifter till biståndshandläggare

Uppdaterad 2018-01-16

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >