Toppbild

Budget och skuldrådgivning

Ibland kan man komma efter med räkningar. Det kan gälla hyran, telefonen eller banklånet. Om du har hamnat i den situationen är det viktigt att så fort som möjligt ta tag i problemet.

Du kan få hjälp av våra budgetrådgivare att göra upp en hushållsbudget.

Budget- och skuldrådgivningen är kostnadsfri.

Skuldsanering

Kronofogdemyndigheten (KFM) har ensamrätt att bevilja skuldsanering. Både gäldenären (den som har skulder) och borgenärerna (långivarna) kan överklaga Kronofogdemyndighetens beslut till tingsrätten.

Läs mer på samlingssidan hos Kronofogden, för dig som är intresserad av skuldsättning och möjliga vägar ur en ekonomisk obalans.

Du kan ringa till våra budgetrådgivare, 0152-296 10 om du har frågor som berör din ekonomi eller vill veta mer om skuldsanering.

Uppdaterad 2016-11-07

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >