Toppbild

Budget och skuldrådgivning

Ibland kan man komma efter med räkningar. Det kan gälla hyran, telefonen eller banklånet. Om du har hamnat i den situationen är det viktigt att så fort som möjligt ta tag i problemet.

Du kan få hjälp av våra budgetrådgivare att göra upp en hushållsbudget.

Budget- och skuldrådgivningen är kostnadsfri.

Läs mer om budget- och skuldrådgivning

Skuldsanering

Kronofogdemyndigheten (KFM) har ensamrätt att bevilja skuldsanering. Både gäldenären (den som har skulder) och borgenärerna (långivarna) kan överklaga Kronofogdemyndighetens beslut till tingsrätten.

Läs mer om skuldsanering

Du kan ringa till våra budgetrådgivare, 0152-296 10 om du har frågor som berör din ekonomi eller vill veta mer om skuldsanering.

Uppdaterad 2018-02-12

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >