Toppbild

Konsumentvägledning

Konsumentvägledaren hjälper dig med råd om du ska köpa, sälja, välja eller tvista om varor eller tjänster.

Kontakta konsumentvägledningen

Telefon: 0152-293 00, måndag, tisdag och torsdag 09.00-11.00, besök enligt överenskommelse.
Övrig tid kontakta kommunens växel 0152-291 00, och lämna namn och telefonnummer.
 
Besöksadress: Medborgarkontoret, Kommunhuset, Nygatan 10 i Strängnäs
E-post: konsument@strangnas.se

Konsumentverket

Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Hit kan du vända dig för att anmäla företag som säljer farliga produkter, har oskäliga avtalsvillkor eller marknadsför sina varor/tjänster på ett vilseledande eller felaktigt sätt.
Adress: Tage Erlandergatan 8A, Box 48, 651 02 Karlstad,
Tfn 0771-42 33 00
www.konsumentverket.se


Hallå konsument

Hallå konsument ger oberoende vägledning genom Konsumentverket. Lyssna på Hallå konsuments podd för att lära dig mer om vilka rättigheter du har som konsument. Podden tar upp konsumentproblem och ger svar på de vanligaste frågorna de får. Där får du också reda på vad du bör tänka på innan ett köp och vad du kan göra om köpet gått snett. I varje avsnitt tar de hjälp av experter för att reda ut vad som gäller.
Länk till Hallå konsuments podd

 

Energirådgivning

För närmare information och råd i Energi- och klimatfrågor hänvisas till bygglovsenheten i Eskilstuna. 
www.eskilstuna.se/bygga-bo-och-miljo/energi--och-klimatradgivning

 

Råd och Rön

Finns på biblioteken och konsumentvägledningen. www.radron.se

Koll på pengarna
Skrift från Konsumentverket. Här får du konkreta råd om hushållets ekonomi. Du får veta hur mycket som är rimligt att lägga ner på vanliga hushållsutgifter, som mat, kläder och hygien. Du kan också läsa om vad ungdomar bör betala hemma och vad som är bra att tänka på när det är dags att flytta hemifrån. Finns på biblioteken, på Medborgarkontoren och på www.konsumentverket.se/

Uppdaterad 2017-02-01

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >