Toppbild

Konsumentvägledning

Konsumentvägledningen kan hjälpa dig att hitta information om varor och tjänster. De kan också visa dig hur du tyder och skriver avtal inför köp av varor och tjänster. 

Om du redan har köpt en vara eller en tjänst som du är missnöjd med kan konsumentvägledningen ge dig information om dina rättigheter och hur du klagar på rätt sätt med stöd av de lagar som finns på konsumentområdet, till exempel konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen.

Kontakta konsumentväglednigen

Telefontid: Måndagar 08:00-12:00, telefonnummer 0152-29300

E-postadress: konsument@strangnas.se

Använd gärna formuläret nedan eller ring Strängnäs kontaktcenter: 

0152-291 00 (under kontorstid)

Vad gäller ditt ärende?
Namn
Telefonnummer
E-postadress
 
 
Om du önskar svar från oss måste du ange hur du vill bli kontaktad. Kontrollera att dina uppgifter är korrekta.
 
 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >