Toppbild

Räkna ut bidrag

Räkna själv ut om du kan vara berättigad till försörjningsstöd.

Alla beslut grundar sig på en individuell bedömning och kan bara fattas efter en kontakt med en socialsekreterare. Kontakt kan tas med mottagningssektionen för mer information.

Här kan du själv räkna ut och se hur du ungefär ligger till i förhållande till riksnormen för försörjningsstöd. Men det är många andra faktorer utöver de ekonomiska som påverkar det slutliga resultatet.

För en vuxen person som inte är samboende men som ingår i hushållsgemenskap med flera personer, beräknas norm för ensamstående. Gemensamma hushållskostnader för hushållet påverkas av antalet medlemmar i hushållet.

Räkna själv ut om du kan ha rätt till bidrag, klicka här.  

Uppdaterad 2015-01-08

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >