Toppbild

Familjehem och jourhem

Familjehem eller jourhem är till för barn och ungdomar som av någon anledning inte kan bo kvar hos sina föräldrar. En placering i ett familjehem sker oftast med de biologiska föräldrars samtycke i enlighet med socialtjänstlagen.

Men det händer också att barnet eller ungdomen måste omhändertas mot föräldrarnas vilja, enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Ensamkommande flyktingbarn

Vi söker även familjehem för ensamkommande flyktingbarn. Många föräldrar tvingas skicka sitt barn ensamt på flykt till ovissheten i ett främmande land, för att situationen i hemlandet är otryggt eller krigsdrabbat. Barnen kommer till Sverige utan vårdnadshavare eller socialt nätverk. De behöver därför ett hem och trygga kärleksfulla relationer med vuxna och familjer som under kortare eller längre tid kan vara som en extrafamilj.

Som familjehem eller jourhem får du ekonomisk ersättning utifrån Sveriges kommuner och landstings riktlinjer (SKL). Strängnäs kommun erbjuder stöd och handledning av våra erfarna familjehemssekreterare.

Om du är intresserad av att vara familje- eller jourhem ska du kontakta familjehemssekreterarna, via växeln 0152-291 00 eller e-post till familjehem@strangnas.se.

 

Vad är ett familjehem?

Ett familjehem är en helt vanlig familj med starkt engagemang och intresse för barn och ungdomar.
Det spelar ingen roll om man är gift, sammanboende eller ensamstående och inte heller om man bor i hus eller lägenhet. Det viktiga är att familjen är stabil och trygg och att det finns tid och känslomässigt utrymme för ytterligare en familjemedlem.

Innan du blir uppdragstagare erbjuds du en grundutbildning och vi ger dig fortlöpande stöd under placeringen.

Ett familjehem är en mycket viktig del av det team som behöver finnas runt det placerade barnet.
Andra viktiga samverkanspartners är barnets nätverk, biologiska föräldrar och släktingar, handläggare på socialtjänsten, barnomsorg eller skola.

Är du redo att vara hem åt någon annans barn?

Gör ett självtest och få inblick i vad som förväntas av dig som familjehemsförälder.

 

Vad är ett jourhem?

Ibland är det nödvändigt med omedelbara placeringar av barn och ungdomar eller föräldrar och barn tillsammans. I dessa fall behövs familjer med erfarenhet som kan ta emot barn med kort varsel och under en begränsad tid, vanligtvis 2-6 månader. Under denna tid genomför socialtjänsten en utredning av barnets/ungdomens situation för att komma fram till vad som ska hända barnet/ungdomen tiden efter jourhemsplaceringen.

För att få uppdrag som jourhem ska ni vara en öppen familj som kan skapa en trygg vardag för ett barn eller ungdom som befinner sig mitt i en akut livssituation.

Uppdaterad 2018-01-31

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >