Toppbild

Kontaktperson & kontaktfamilj

Kontaktperson

Att vara kontaktperson innebär att vara en medmänniska som kan uppmuntra till sociala kontakter, skapa förtroende, nya förhållningssätt och uppmuntra till aktiviteter. För att vara kontaktperson måste du ha fyllt 18 år.

Om du vill bli kontaktperson gör socialtjänsten en social utredning och du får lämna in ett registerutdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister. En bedömning görs efter att utredningen är avslutad om du motsvarar de krav socialtjänsten ställer på en kontaktperson. Innan du blir kontaktperson för en särskild person bedömer vi tillsammans med dig och personen i fråga om du passar för det specifika uppdraget.

Kontaktfamilj

Att vara kontaktfamilj innebär att ta emot ett barn eller ett syskonpar och låta barnen vara en del av din familj. Barnet/barnen vistas hos er under en till två helger per månad och ibland även på vardagar efter barnens behov. Om möjlighet och behov finns kan uppdraget även omfatta att barnet bor hos dig under till exempel en sommarvecka. Att vara kontaktfamilj är en mycket viktig och uppskattad insats.

Ofta handlar det om barn till föräldrar som av olika skäl har svårt att orka med föräldrarollen. Socialtjänsten gör en bedömning där man utgår från barnens behov, och fattar därefter beslut om barnet/barnen ska få en kontaktfamilj.

De barn som får kontaktfamilj brukar vara i åldrarna 3-12 år. Uppdragen är tidsbegränsade och följs upp var sjätte månad för nytt beslut. Socialtjänsten erbjuder handledning i grupp en gång i månaden. Tillsammans delar vi erfarenheter och goda råd, ibland får vi besök av en föreläsare.

Vem kan bli kontaktfamilj?

De familjer som vi söker för dessa uppdrag behöver inte vara utbildade eller professionella. Vi söker helt vanliga människor som är trygga och stabila i sig själva och i sin relation. Alla sorters familjer behövs. En del kontaktfamiljer har egna barn, andra inte. Vissa är gifta eller lever i parförhållanden, några är ensamstående.

Det är viktigt att kontaktbarnet blir en del av familjen och känner sig välkommet. Om man har egna barn bör man tänka på att de kommer att få dela sina saker och sina föräldrars uppmärksamhet med kontaktbarnet.

Ersättning

Att vara kontaktperson eller kontaktfamilj innebär att du får ett uppdrag från socialtjänsten, uppdraget är ingen anställning. För ditt uppdrag får du ersättning i form av en arvodesdel och en omkostnadsdel per månad. Arvodet är beskattningsbart och baseras på den tid och den svårighetsgrad som uppdraget innebär. Omkostnaden är skattefri och ska täcka dina kostnader i samband med uppdraget.

 

Ansök om att bli kontaktperson eller kontaktfamilj >>

Uppdaterad 2018-10-12

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >