Toppbild

Sekretess

Alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Tystnadsplikt eller sekretess som det också kallas är till för att skydda enskilda personer från att uppgifter om deras personliga förhållanden lämnas till andra.

 Sekretess innebär bland annat 

  • Att man inte får diskutera sitt arbete med familj eller vänner.
  • Att man inte får svara på frågor från allmänheten, journalister eller andra kontor som rör en enskilds personliga förhållanden.
  • Att man inte får lämna ut handlingar eller annan skriftlig information om enskild person.
  • Att man inte får lämna ut fotografier av någon enskild.

Sekretessen gäller alla som företräder en myndighet. All personal (även studerande och vikarier) samt förtroendevalda som kommer i kontakt med enskilda klienter eller uppgifter om dessa är bundna av sekretessen.

Uppdaterad 2018-01-16

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >