Toppbild

Avlösarservice

Avlösarservice fungerar som avlastning för dig som vårdar en person med en funktionsnedsättning i hemmet.

Vad är avlösarservice?

Syftet med avlösarservice är att ge de närstående möjlighet till återhämtning och utföra sysslor utanför det egna hemmet. Närstående kan med hjälp av avlösarservice i hemmet även genomföra utbildning, medverka i behandling som den enskilde inte kan delta i eller få tid att ägna sig åt den enskildes syskon. Det kan även innebära att närstående är kvar i hemmet under tiden avlösaren utför insatsen.

Vem har rätt till avlösning?

Insatsen är behovsprövad vilket innebär att du måste ansöka om insatsen genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL).

Hur får du avlösarservice?

Du ansöker om avlösarservice hos en biståndshandläggare.

Om du får avlösarservice

Tillsammans med brukare och/eller företrädare upprättas en genomförandeplan som tydliggör hur insatsen ska utföras. Innan introduktion med ny avlösare sker träff så att båda parter känner sig trygga.

Vad kostar det?

Att ha avlösning enligt LSS kostar dig ingenting. Upp till 12 timmar/vecka är det kostnadsfritt enligt SoL.

Vill du bli avlösare?

Som avlösare är du timanställd med avtalsenlig lön. Arbetstiden är varierande, beroende på närståendes behov av avlösning. Kontakta enhetschef om du vill bli avlösare, tel. 0152-291 96.

Avlösare omfattas av offentlighets- och sekretesslagen.

Vi begär alltid in registerutdrag innan anställning.

Uppdaterad 2018-02-02

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >