Toppbild

Avlösarservice

Avlösarservice fungerar som avlastning för dig som vårdar en person med en funktionsnedsättning i hemmet.

Vem har rätt till avlösning?

Insatsen är behovsprövad vilket innebär att du måste ansöka om insatsen genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL).

Hur får du avlösarservice?

Du ansöker om avlösarservice hos en biståndshandläggare.

Om du får avlösarservice

Innan avlösaren tar över uppgifterna i hemmet sker träff/träffar så att båda parter känner sig trygga.

Vad kostar det?

Att ha avlösning enligt LSS kostar dig ingenting. Upp till 12 timmar/vecka är det kostnadsfritt enligt SOL.

Vill du bli avlösare?

Som avlösare är du timanställd med avtalsenlig lön. Arbetstiden är varierande. Beroende på hur ofta hjälpen behövs, skiftar arbetstiderna och sker mer intensivt under vissa perioder.
Kontakta enhetschef om du vill bli avlösare, tel 0152-291 96.

Avlösare omfattas av offentlighets- och sekretesslagen.

Uppdaterad 2018-01-16

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >