Toppbild

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet riktar sig till människor med funktionsnedsättning. Här ges stöd i det dagliga arbetet, med individens behov och förmågor i fokus.

Du som har en funktionsnedsättning kan behöva en sysselsättning som är anpassad efter dina intressen och förutsättningar. Inom daglig verksamhet försöker vi i så stor utsträckning som möjligt att tillgodose just dina behov.

I samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan verkar vi också för att du som har en funktionsnedsättning får tillträde till den reguljära arbetsmarknaden.

Du erbjuds en egen individuellt utformad genomförandeplan för hur verksamheten ska ge stöd i arbetslivet och den dagliga sysselsättningen på både kort och lång sikt.

På daglig verksamhet erbjuds regelbundna arbetstagarmöten där du kan göra din röst hörd, lägga fram önskemål och därigenom påverka verksamheten. Där finns även utrymme för att ställa frågor om saker som rör ditt arbete.

Inom Daglig verksamhet finns tre inriktningar.

- Aktivitet/habilitering

- Arbetsinriktning

- Företagsplacering

Aktivitet/habilitering

Här erbjuds du aktiviteter och arbetsuppgifter utifrån ditt intresse och förmåga. Målet är personlig utveckling, möjlighet till social samvaro och ökad självständighet. Exempel på verksamhet är Källans dagliga verksamhet och Mästaren.

Arbetsinriktning

Här erbjuds både gemensamma och individuella arbetsuppgifter, med eller utan krav på produktion. Målet är att ge dig en meningsfull arbetsdag. Exempel på verksamhet är Café Järpen och Drottning Kristinas trädgårdar.

Företagsplacering

Här erbjuds sysselsättning/arbete inom olika företag, offentliga eller privata, i grupp eller individuellt. Butik och verkstad är några exempel. Målet är att arbetet/sysselsättningen ska kunna leda till en lönebidrags-/löneanställning.

Du kan ha sysselsättning på olika ställen inom olika inriktningar, beroende på vilket behov du har.

Du ansöker om daglig verksamhet hos kommunens biståndshandläggare.
Telefonnummer till biståndshandläggare.

Uppdaterad 2017-12-07

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >