Toppbild

Kontaktperson

Ibland kan en funktionsnedsättning innebära att man får det svårare att skapa och upprätthålla sociala kontakter eller att delta i olika fritidsaktiviteter och i samhällslivet i övrigt.

En kontaktperson fungerar som en medmänniska som kan underlätta för den som har en funktionsnedsättning att leva ett mer självständigt liv, detta genom att minska social isolering, ge hjälp att delta i fritidsaktiviteter samt ge råd i vardagssituationer.

Vem har rätt till kontaktperson?

Personer som omfattas av LSS-personkrets kan få denna insats.

Hur får du en kontaktperson?

Du ansöker om kontaktperson hos kommunens biståndshandläggare.

Om du får kontaktperson?

Du får alltid träffa den person som är tilltänkt som kontaktperson för en första träff innan ni bestämmer er för att fortsätta att träffas. När ni bestämt er skrivs ett avtal mellan dig, kommunen och kontaktpersonen där det framgår hur ofta ni ska träffas och vilka aktiviteter ni ska göra tillsammans.

Vad kostar det?

Att ha kontaktperson kostar dig ingenting. Däremot står du för egna kostnader i samband med olika aktiviteter, till exempel cafébesök, biobiljetter etc.

Om du har funderingar på att bli kontaktperson:

Vad innebär uppdraget?

Att vara kontaktperson innebär att vara en god vän och en länk ut i samhället. Uppdraget innebär att du vill vara ett stöd för en annan människa, att du har engagemang och intresse att dela din fritid med en människa i en annan situation och ta del av dennes verklighet. Vad ni gör tillsammans utgår från personens egna önskemål. Ni planerar era aktiviteter tillsammans, utgår från intressen och eventuella begränsningar.
Vanligtvis träffas ni ett par gånger i månaden och har telefonkontakt däremellan.
Du måste ha fyllt 18 år.

Du ska också lämna in ett registerutdrag från belastningsregistret. Du får själv begära registerutdraget från Polisen.

Ersättning?

Du får arvode och omkostnadsersättning. Arvodet bestäms av SKL (Sveriges kommuner och landsting).
Hur mycket omkostnadsersättningen blir bestäms utifrån hur ditt uppdrag ser ut och hur ofta ni träffas.

Kontaktperson omfattas av offentlighets- och sekretesslagen.

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information via e-post kontaktuppdrag@strangnas.se eller telefon 0152-295 38.

Om du vill ansöka om att bli kontaktperson finns e-formulär under E-tjänster och blanketter, välj formuläret Kontaktperson eller kontaktfamilj ansökan

Uppdaterad 2018-10-04

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >