Toppbild

Ledsagarservice

Ledsagarservice innebär att ge personer med en funktionsnedsättning ökade möjligheter att kunna ha kontakt med andra och delta i samhällslivet.

Vem har rätt till ledsagarservice?

Du som har stora funktionsnedsättningar, syn- eller hörselskada eller en psykisk funktionsnedsättning och behöver hjälp att komma utanför ditt hem och bryta isolering, kan få hjälp genom ledsagarservice. Insatsen är behovsprövad vilket innebär att du måste ansöka om detta genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL).

Hur får du ledsagarservice?

Du ansöker om ledsagarservice hos biståndshandläggaren.

Om du får ledsagarservice

En ledsagare följer dig till och från aktiviteter. Insatsen är personlig och utgår från dina behov. Ledsagaren kommer vid önskad och överenskommen tidpunkt till hemmet eller annan mötesplats och följer dig till den önskade aktiviteten.

Vad kostar det?

Att ha ledsagare kostar dig ingenting, men du står själv för egna kostnader i samband med olika aktiviteter och resor.

Vill du bli ledsagare?

Arbetet innebär att ledsaga en person med funktionsnedsättning till någon form av aktivitet samt att vara ett stöd. Som ledsagare är du timanställd med avtalsenlig lön. Arbetstiden är varierande och utgår från personens behov.
Om du är intresserad av att bli ledsagare, kontakta vår LSS-enhet, 0152-291 96.

Ledsagare omfattas av offentlighets- och sekretesslagen.

Uppdaterad 2018-01-16

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >