Toppbild

Ledsagarservice

Ledsagarservice innebär att ge personer med en funktionsnedsättning ökade möjligheter att kunna ha kontakt med andra och delta i samhällslivet, till exempel besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller kulturlivet. Inom ramen för insatsen ledsagarservice kan den enskilde få stöd och hjälp med sina dagliga personliga behov som hygien, på- och avklädning samt hjälp vid måltider.   

Vem har rätt till ledsagarservice?

Du som har stora funktionsnedsättningar, syn- eller hörselskada eller en psykisk funktionsnedsättning och behöver hjälp att komma utanför ditt hem och bryta isolering, kan få hjälp genom ledsagarservice. Insatsen är behovsprövad vilket innebär att du måste ansöka om detta genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL). Insatser utförs till både barn och vuxna. 

Hur får du ledsagarservice?

Du ansöker om ledsagarservice hos biståndshandläggare.

Om du får ledsagarservice

Tillsammans med brukare och/eller företrädare upprättas en genomförandeplan som tydliggör hur insatsen ska utföras. Innan introduktionen med ny ledsagare sker träff så att nåda parter känner sig trygga.

Vad kostar det?

Att ha ledsagare kostar dig ingenting, men du står själv för egna kostnader i samband med olika aktiviteter och resor.

Vill du bli ledsagare?

Arbetet innebär att ledsaga en person med funktionsnedsättning till någon form av aktivitet samt att vara ett stöd. Som ledsagare är du timanställd med avtalsenlig lön. Arbetstiden är varierande och utgår från personens behov. Om du är intresserad av att bli ledsagare, kontakta vår LSS-enhet, 0152-291 96.

Ledsagare omfattas av offentlighets- och sekretesslagen.

Vi begär alltid in registerutdrag innan anställning.

Uppdaterad 2018-02-02

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >