Toppbild

Personlig assistans

Du som är under 65 år och har en funktionsnedsättning som gör att du har ett stort behov av stöd och hjälp, kan ansöka om personlig assistans.

Insatsen personlig assistans är ett personligt utformat stöd som kan beviljas personer som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med att tillgodose grundläggande behov, till exempel:

  • personlig hygien
  • på- och avklädning
  • måltider
  • kommunicera med andra
  • annan hjälp som kräver ingående kunskaper om din funktionsnedsättning

Personlig assistans beviljas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Så här ansöker du

Du ansöker om personlig assistans antingen hos kommunen eller Försäkringskassan. Ansökan kan göras av den enskilde, vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare.

Vid behov av assistans mindre än 20 timmar i veckan så görs ansökan hos kommunen. Kontakta kommunens biståndshandläggare via telefon eller mail för mer information. Alla ansökningar behovsprövas. Biståndshandläggare utreder och beslutar om vilka individuella behov av insatser som den enskilde har.

Vid behov av assistans mer än 20 timmar i veckan så görs ansökan hos Försäkringskassan.

Läs mer om assistansersättning hos Försäkringskassan.

Så här mycket kostar det

Personlig assistans är kostnadsfritt. Du får betala för dina egna utlägg vid de aktiviteter du gör tillsammans med din personliga assistent.

Du väljer själv

Du kan välja Strängnäs kommun eller en privat utförare som assistansanordnare. Du kan också välja att själv anställa en personlig assistans och få ett ekonomiskt stöd. Stödet ska ges av ett begränsat antal personer/assistenter.

Jobba som personlig assistent

Vill du arbeta som personlig assistent? 

Kontakta enhetscheferna för personlig assistans, se kontakt i högermenyn.

Uppdaterad 2018-10-04

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >