Toppbild

Personlig assistans

Du som är under 65 år och har en funktionsnedsättning som gör att du har ett stort behov av stöd och hjälp, kan få personlig assistans.

Om du har ett stort behov av hjälp för att klara dina grundläggande behov, som till exempel att sköta din hygien, att klä på och av dig, att äta och kommunicera med andra, kan du ansöka om personlig assistans.  

Personlig assistans beviljas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Så här ansöker du

Om du behöver personlig assistans och dina grundläggande behov av assistans är mindre än 20 timmar i veckan, ska du ta kontakt med kommunen via telefon, e-post eller brev. Du får träffa en handläggare som utreder och sedan beslutar om vilken hjälp du ska få.

Om du behöver assistans för dina grundläggande behov mer än 20 timmar i veckan ansöker du hos Försäkringskassan.
Läs mer om assistansersättning hos Försäkringskassan.

Så här mycket kostar det

Personlig assistans är kostnadsfritt. Du får betala för dina egna utlägg vid de aktiviteter du gör tillsammans med din personliga assistent.

Du väljer själv

Strängnäs kommun har en egen utförare av personlig assistans som du kan välja. Du kan också välja att ta emot ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare eller anlita en annan utförare.

Om du vill ansöka om personlig assistans, gå till E-tjänster och blanketter och välj formuläret Funktionsnedsättning: Ansökan om särskilda insatser enligt LSS men du kan även kontakta biståndshandläggare via telefon eller brev.

Jobba som personlig assistent

Vill du arbeta som personlig assistent? 

Kontakta enhetscheferna för personlig assistans, se kontakt i högermenyn.

Uppdaterad 2018-01-16

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >