Toppbild

Psykisk funktionsnedsättning

Vi ger stöd och insatser till dig som har en psykiskt funktionsnedsättning som gör att du har stora svårigheter att leva ett liv som andra.

Du kan få hjälp med

  • Boendestöd i ditt egna boende
  • Daglig sysselsättning
  • Kontaktperson
  • Ledsagare
  • Färdtjänst

Våra verksamheter

Vi har två gruppboenden med sex platser på varje gruppbostad. Boendena finns på Socialpsykiatriskt centrum, Finningevägen 40 D och Finningevägen 56.

Träffpunkten Fyren

Träffpunkten Fyren är en samverkande verksamhet mellan den kommunala psykiatrin och RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa). Vi samverkar över gränserna och delar både lokal och personalresurser på Nikandergatan 12 i Strängnäs.
Vårt gemensamma team arbetar för att hjälpa människor att bryta sin sociala isolering och för att uppmuntra människor till sociala kontakter i samhället.

Läs mer om Träffpunkten Fyren.

Fenix

På Fenix kan du, i din egen takt erbjudas sysselsättning på bestämda tider, för att sedan eventuellt komma igång med arbetsrehabilitering eller studier. Läs mer om Fenix. 

Personligt ombud

Personligt ombud finns för dig som är över 18 år och har långvariga psykiska funktionsnedsättningar. Vi är helt fristående från myndigheter och arbetar endast på uppdrag från dig. Vi har tystnadsplikt och det kostar inget att anlita oss.

Vad kan ett personligt ombud hjälpa dig med?
Målsättningen för ett personligt ombud är att stärka dina möjligheter och din förmåga att hantera ditt vardagsliv så att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. 

Vi kan ge information, råd och stöd.
Tillsammans med dig tar vi reda på vilka behov du har av stöd, vård och service och vi ser till att dina insatser blir samordnade.
Vi kan också finnas med och stötta dig i kontakten med olika myndigheter.

Vem kan få personligt ombud?
Du som är över 18 år och vistas i Strängnäs kommun och som har en omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning. Med det menas att du under en längre tid lidit av psykisk ohälsa och på grund av detta fått svårigheter att fungera i vardagslivet.

Vi samarbetar med Eskilstuna kommun.

Läs mer om personligt ombud på Eskilstuna kommuns hemsida

Klicka här om du vill läsa mer om Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH)

Uppdaterad 2018-01-16

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >