Toppbild

Fenix och social praktik

Fenix

Vi som arbetar på Fenix vänder oss till dig som är i yrkesverksam ålder och som vill ha något att göra på dagarna.

En funktionsnedsättning behöver inte vara ett hinder för att utföra en sysselsättning eller arbete. Din kunskap och kreativitet är värdefull och tas tillvara av oss för att om möjligt coacha dig dit du vill, eventuellt till ett avlönat arbete om du önskar det.

På Fenix kan du i din egen takt tillsammans med en arbetshandledare erbjudas sysselsättning på bestämda tider. Tillsammans med arbetshandledaren sätter du upp dina mål. Ni följer upp detta tillsammans när det finns behov, dock minst en gång/månad.

Du kan också vara med och göra dagsverken på olika företag med varierande uppgifter. Arbetscoach/handledare är med och stödjer dig.

Social praktik

Med arbetscoach/handledare diskuterar du dina önskemål om framtida arbete, studier eller praktik/sysselsättning. Du träffar din coach regelbundet och arbetar efter IPS-metoden* .

* IPS betyder Individual Placement & Support och bygger på personens egen vilja att arbeta och att direkt ge stöd när personen känner sig redo att söka, påbörja och behålla ett arbete utan arbetsförberedande träning. Nyckelpersonen i IPS-modellen är en stödperson, arbetscoach, som hjälper personen med psykiskt funktionsnedsättning att hitta ett arbete som matchar hans eller hennes behov och intressen.

Välkommen på ett besök hos Fenix eller ring 0708-42 96 56 eller 072-205 27 82
Öppettider måndag-fredag 08.00-15.30
Adress: Finningevägen 40 D

Uppdaterad 2016-05-03

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >