Toppbild

Alkohol och droger

Om du dricker stora mängder alkohol under en längre tid kan du utveckla ett alkoholberoende. Då kan det vara svårt att sluta dricka, men med bra stöd och hjälp kan du bli av med ett alkoholberoende.

Innan kroppen och hjärnan vuxit färdigt är du känsligare för skador och sjukdomar som alkohol kan ge och ska inte dricka alls. För att skydda dig som är ung finns det därför åldersgränser för när du får köpa alkohol.

Läs mer om alkohol och droger på 1177 Vårdguiden

Hit kan du vända dig:

Vårdcentralen

Beroendecentrum Ung , hit kan du vända dig om du är upp till 18 år och har börjat med droger eller har ett drogmissbruk.

Barn och ungdom socialkontoret , Du kan vända dig till kommunens individ- och familjeomsorg , vi erbjuder hjälp och stöd till familjer, barn och ungdomar som behöver det

Elevhälsan, finns på varje skola. Du som elev har rätt till en schysst arbetsmiljö både både vad gäller den kroppsliga och psykiska. Om du har frågor eller funderingar kring hälsa kan du kontakta din skolsköterska.

Uppdaterad 2017-12-29

Socialkontoret

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel
Fax:0152:296 05
E-post: socialnamnden@strangnas.se

Läs mer om våra verksamheter och hur du kommer i kontakt med oss

Lämna synpunkter 

 


Har du en hemlighet som gör dig ledsen, rädd eller orolig?

Du har rätt att få den hjälp du behöver för att må bra och behöver inte vara ensam om hemligheten. Att prata med någon du gillar kan vara en bra början. 1177 - Våga berätta

 

Vill du fråga om dina rättigheter?

Eller vill du berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården? Inspektionen för vård och omsorg, som förkortas IVO, kan hjälpa dig med dina frågor.
Kontakta IVO:s barn- och ungdomslinje

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >