Toppbild

Autism

Autism

Autism är en funktionsnedsättning som innebär att du har ett annorlunda sätt att ta in, bearbeta och tolka information. Det gör att du har svårt med socialt samspel och ömsesidig kommunikation. Du har också begränsade intressen och beteenden.

Orsakerna till autism är inte helt kända, men troligen bidrar flera olika biologiska faktorer, bland annat genetiska till att man får autism. Det är vanligast att man får diagnos som barn, men ibland kan man genomgå utredning och få diagnos som vuxen.

Läs mer om autism på 1177 Vårdguiden

Hit kan du vända dig

Habiliteringsverksamheten , hjälper dig som är barn eller ung och som har en varaktig funktionsnedsättning

Socialkontoret Funktionsnedsättning  , hit kan du vända dig för att ansöka om stöd enligt Lagen om stöd och service (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL)

Elevhälsan finns på varje skola. Du som elev har rätt till en schysst arbetsmiljö både både vad gäller den kroppsliga och psykiska. Om du har frågor eller funderingar kring hälsa kan du kontakta din skolsköterska.

Uppdaterad 2016-06-13

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >