Toppbild

Blyghet och social fobi

Alla kan känna sig blyga ibland.

Till exempel när du träffar nya människor. En del människor är ofta blyga, andra mer sällan. Samma person kan vara mer eller mindre blyg i olika situationer.

Är du väldigt blyg så att det är svårt för dig att träffa människor eller om du rädd för att träffa andra människor kan du få hjälp.

Läs mer om social fobi på 1177 Vårdguiden

Hit kan du vända dig

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP)

Ungdomsmottagningen

Elevhälsan

Uppdaterad 2016-03-23

Socialkontoret

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel
Fax:0152:296 05
E-post: socialnamnden@strangnas.se

Läs mer om våra verksamheter och hur du kommer i kontakt med oss

Lämna synpunkter 

 


Har du en hemlighet som gör dig ledsen, rädd eller orolig?

Du har rätt att få den hjälp du behöver för att må bra och behöver inte vara ensam om hemligheten. Att prata med någon du gillar kan vara en bra början. 1177 - Våga berätta

 

Vill du fråga om dina rättigheter?

Eller vill du berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården? Inspektionen för vård och omsorg, som förkortas IVO, kan hjälpa dig med dina frågor.
Kontakta IVO:s barn- och ungdomslinje

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >