Toppbild

Problem i familjen

Små barn överlever inte utan omsorg från vuxna. Även större barn behöver god omsorg av sina föräldrar för att utvecklas både kroppsligt, socialt och känslomässigt.

Om dina föräldrar inte kan ge dig det stöd och den omsorg du behöver kan föräldrarna behöva stöd och hjälp. Att föräldrarna inte klarar av det kan bero på olika anledningar, till exempel psykisk sjukdom eller att de är stressade och upptagna av sina egna problem.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Hit kan du vända dig

Barnavårdscentralen

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP)

Socialkontoret Barn och ungdom, Du kan vända dig till kommunens individ- och familjeomsorg , vi erbjuder hjälp och stöd till familjer, barn och ungdomar som behöver det

Socialkontoret Funktionsnedsättning, hit kan du vända dig för att ansöka om stöd enligt Lagen om stöd och service (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL)

Socialkontoret Ekonomiskt stöd, Hit vänder du dig om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Elevhälsan  finns på varje skola. Du som elev har rätt till en schysst arbetsmiljö både både vad gäller den kroppsliga och psykiska. Om du har frågor eller funderingar kring hälsa kan du kontakta din skolsköterska.

Stödgrupper för barn och unga, kontakta Regnbågen som finns för dig som lever i en familj där någon mår dåligt psykiskt

Våld i nära relationer , Du kan få hjälp när du eller någon du känner har blivit utsatta för våld eller övergrepp.

 

 

 

Uppdaterad 2016-03-23

Socialkontoret

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel
Fax:0152:296 05
E-post: socialnamnden@strangnas.se

Läs mer om våra verksamheter och hur du kommer i kontakt med oss

Lämna synpunkter 

 


Har du en hemlighet som gör dig ledsen, rädd eller orolig?

Du har rätt att få den hjälp du behöver för att må bra och behöver inte vara ensam om hemligheten. Att prata med någon du gillar kan vara en bra början. 1177 - Våga berätta

 

Vill du fråga om dina rättigheter?

Eller vill du berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården? Inspektionen för vård och omsorg, som förkortas IVO, kan hjälpa dig med dina frågor.
Kontakta IVO:s barn- och ungdomslinje

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >