Toppbild

Ekonomiska problem

En del barn, ungdomar och deras familjer lever och växer upp med väldigt lite pengar.

Det kan innebära att din familj knappt har pengar som räcker till mat, hyra, el och kläder.
Det kan också betyda att din familj precis klarar att betala mat, hyra, el och kläder, men inte har råd med någonting annat, som till exempel bil, TV, telefon, internet eller frukt till utflykten i skolan.

Läs mer om ekonomiskt stöd på 1177 Vårdguiden

Hit kan du vända dig

Socialkontoret Ekonomiskt stödHit vänder du dig om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Uppdaterad 2017-12-29

Socialkontoret

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Telefon: 0152-291 00, växel
Fax:0152:296 05
E-post: socialnamnden@strangnas.se

Läs mer om våra verksamheter och hur du kommer i kontakt med oss

Lämna synpunkter 

 


Har du en hemlighet som gör dig ledsen, rädd eller orolig?

Du har rätt att få den hjälp du behöver för att må bra och behöver inte vara ensam om hemligheten. Att prata med någon du gillar kan vara en bra början. 1177 - Våga berätta

 

Vill du fråga om dina rättigheter?

Eller vill du berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården? Inspektionen för vård och omsorg, som förkortas IVO, kan hjälpa dig med dina frågor.
Kontakta IVO:s barn- och ungdomslinje

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >