Toppbild

Patientsäkerhet

Den 1 januari 2011 började den nya patientsäkerhetslagen att gälla. Det innebär att en patientsäkerhetsberättelse ska upprättas senast den 1 mars varje år.

Berättelsen ska på ett öppet och tydligt sätt redovisa strategier och mål samt redovisa resultat av föregående års patientsäkerhetsarbete.

Patientsäkerhetsberättelsen gör det lättare för vårdgivaren (Strängnäs kommun) att ha kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete och dessutom underlättar det för Socialstyrelsen när de utövar tillsyn över kommunen.

Patientsäkerhetsberättelse år 2017

Information om delegering

Här finns dokument om delegering.

Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård

Uppdaterad 2018-04-11

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >