Toppbild

Missbruk och beroende

Hos oss kan du få hjälp om du har problem med alkohol, narkotika eller tabletter. 

Vi hjälper dig utifrån dina förutsättningar och egna önskemål. Vi arbetar med motivationsarbete, råd och stödsamtal, förebyggande arbete, samverkan med andra myndigheter samt uppsökande verksamhet.

Möjlighet att ansöka om bistånd till annan form av vård eller hjälp finns men prövas alltid utifrån den aktuella situationen.

Drogkontroll kan erbjudas om du känner stöd i detta.

Spara ner broschyren "Problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller dopning? Så funkar vården"

Kommunen kan även erbjuda dig som har missbruksproblem men som av olika skäl vill vara anonym, att vända dig till behandlingshemmet Vårnäs. Vårnäs tar emot utan prövning eller registrering. Vårnäs ligger i ett naturskönt område i Vingåker och erbjuder behandling enligt tolvstegsmetoden.

Läs mer om Vårnäs

Alkoholprofilens webbplats

Läs om beroendecentrum, Landstinget

Uppdaterad 2017-12-07

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >