Toppbild

Återfallsprevention

Socialkontorets Individ- och Familjeomsorg, erbjuder en kurs i återfallsprevention för dig som är beroende av alkohol och/eller andra droger.

Kursen är kostnadsfri och omfattar åtta kurstillfällen under två månader. Deltagandet sker på eget initiativ och registreras inte.

För mer information ring Markus Degerheim Socialkontoret tel 0152-299 32.

Uppdaterad 2018-01-16

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >