Toppbild

Krisorganisation

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret

Kommunstyrelsen är den högsta civila totalförsvarsmyndigheten på lokal nivå. En politisk ledningsgrupp ansvarar för ledningen av verksamheten såväl vid kriser och katastrofer i fred som vid höjd beredskap och i krig.
För den operativa krisledningen finns det en ledningsstab. Den består av ett antal tjänstemän i ledande befattningar. Kommunchefen samordnar kommunens insatser. Ledningsstaben knyter till sig den sakkunskap och servicepersonal som behövs beroende på vad som har inträffat.

Kommunens lednings- och informationsplan

Kommunen har en lednings- och informationsplan för allvarliga olyckor och störningar.
Syftet med planen är dels att identifiera viktiga arbetsområden, dels beskriva den egna organisationen samt samverkan med andra.
I planen finns checklistor, förteckningar på personal, adressförteckningar, och resursförstärkningar som behövs för att klara en pressad situation.
I planeringen ingår även förberedelser för andra områden som det ska finnas särskilt hög beredskap för.

Planen kan vara aktuell att börja arbeta efter vid till exempel:

  • Stora störningar i infrastrukturen
  • Omfattande väderstörningar
  • Brand eller annan olycka som berör ett stort antal kommuninvånare
  • Annan allvarlig störning i samhällsfunktionen
  • När regeringen har beslutat om höjd beredskap

 

Informationscentral

En informationscentral upprättas med uppgift att samordna ledningsgruppens information till allmänheten och den personal som är berörd eller engagerad i den aktuella händelsen. Information ges t.ex. via massmedia, genom kommunens hemsida, genom telefonväxeln eller genom särskild upprättad telefonservice.
Informationscentralen ska arbeta tillsammans med eller i anslutning till ledningsgruppen.

 

Vi behöver din hjälp vid kris

När krisen kommer behövs fler resurser än vad kommunen själv har. Du är som frivillig en stor tillgång i krisarbetet och uppgifterna kan variera mycket. Vi behöver personer i alla åldrar som både kan vara stöd till drabbade, rycka in och göra viktiga samhällsinsatser eller som är duktiga på något specialområde.

 

Vill du vara med i frivilligarbetet? Kontakta:

Strängnäsbygdens civilförsvarsförening
Elisabeth Karlsson
0159-214 50 eller 070-292 35 70
www.civil.se 
 
Strängnäs Bilkår
Inger Flodkvist 0152-250 87
www.bilkaren.se 
 
Frivilliga automobilkåren i Södermanland
Våge Wikström 016-35 10 86
www.fak.se 

Om uppdraget

Strängnäs kommun har gett flera frivilligorganisationer i uppdrag att svara för visst stöd i kommunens krisplanering. Det finns ett behov av att utbilda och öva över 100 frivilliga personer för att kunna genomföra uppdraget. Frivilliga resursgrupper (FRG) samordnas av Civilförsvarsföreningen enligt särskilt avtal med Strängnäs kommun. 
 
Läs mer om frivilligarbete, ladda ner PDF-fil, klicka här ca. 260 kb

 

Uppdaterad 2017-11-07

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >