Toppbild

Kommunens krisstöd

Krisstöd är en del av Strängnäs kommuns krisorganisation.

Krisstöd aktiveras av Strängnäs kommun enligt beslutande rutiner i kommunens krishanteringsplan och/eller i annat kommunövergripande beslut om beredskap.

Beslut om att aktivera och avveckla krisstöd tas av tjänsteman i beredskap (TIB).

Behöver du stöd eller hjälp?

Socialtjänsten dagtid 0152-291 00
Socialjouren helg 08-454 22 19

Svenska kyrkan dagtid

0152-245 00
Jourhavande präst 112

Vårdcentralen Strängnäs

(Psykosociala teamet)

0152-260 80
Psykiatriska mottagningen 0152-261 19
Vårdcentralen Mariefred 0159-290 13
Mälarsjukhuset Eskilstuna 016-10 30 00
Polisen Strängnäs 114 14
Röda korsets telefonjour 0771-90 08 00

 

Uppdaterad 2018-10-12

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >