Toppbild

Kommunens krisstöd

Krisstöd är en del av Strängnäs kommuns krisorganisation.

Krisstöd aktiveras av Strängnäs kommun enligt beslutande rutiner i kommunens krishanteringsplan och/eller i annat kommunövergripande beslut om beredskap.

Beslut om att aktivera och avveckla krisstöd tas av tjänsteman i beredskap (TIB).

Behöver du stöd eller hjälp?

Socialtjänsten dagtid 0152-291 00
Socialjouren helg 08-454 22 19

Svenska kyrkan dagtid

0152-245 00
Jourhavande präst 112
Vårdcentralen Strängnäs 0152-260 90
Psykiatriska mottagningen 0152-261 00
Vårdcentralen Mariefred 0159-290 13
Mälarsjukhuset Eskilstuna 016-10 30 00
Polisen Strängnäs 114 14
Röda korsets telefonjour 0771-90 08 00

 

Uppdaterad 2017-10-16

Säkerhetschef

Magdalena Lind
Strängnäs kommun
645 80 Strängnäs

Telefon: 0152-291 00 (växel)

E-post: Magdalena Lind


VIKTIGA TELEFONNUMMER

Ambulans, brandkår, polis och
sjöräddning
112

Polis (ej akut)
114 14

Räddningstjänst (ej akut)
0152 - 291 80

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >