Toppbild

Räddningstjänsten

Utbildning övertändningRäddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygghet för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Vi arbetar med två övergripande mål, dels att minska risken för att bränder och andra olyckor ska uppstå och dels att se till att skadorna begränsas när olyckan trots allt har inträffat.

 

Enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska kommunfullmäktige minst en gång per mandatperiod anta ett handlingsprogram för förebyggande åtgärder till skydd mot olyckor och ett handlingsprogram för operativ räddningstjänst. De båda handlingsprogrammen kan samordnas till ett gemensamt dokument. Strängnäs kommun har tidigare haft två separata handlingsprogram men har nu valt att ha ett samordnat program.

Läs mer i gällande Handlingsprogram

 

Eldning utomhus

Eldning i detaljplanerat område är endast tillåtet under veckorna
16, 17 och 18 under våren och 40, 41 och 42 under hösten.
Läs mer

Informationsbroschyr

Här kan du läsa om räddningstjänsten och vad vi arbetar med när vi inte åker på larm.

broschyr

 

 

Räddningstjänsten

Postadress:
Räddningstjänsten Strängnäs Kommun
645 80 Strängnäs

Besöksadress:
Räddningstjänsten
Larmvägen 1
645 47 Strängnäs

Tfn 0152-291 80 
Fax 0152-124 50

Jourhavande styrkeledare
0152-291 86

E-post Räddningstjänst 

Räddningschef
0152-291 84
 
Stf. räddningschef
0152-291 81
 
Brandingenjör
David Hultman
0152-291 92

Brandinspektör
0152-291 82
 
Brandinspektör
Frank Granath
0152-291 69

Brandinspektör/
Personalsamordnare
0152-291 47 

Personalsamordnare

Anne-Grete Malm
0152-291 80

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >